1 İnternet Sitesi Kullanım Şartları Sözleşmesinin Tarafları, Konusu ve Kapsamı
1.1 Bu internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı şartları okuyunuz. Bu şartları kabul etmediğiniz taktirde bu internet sitesini kullanmaktan vazgeçiniz.
1.2 Bu internet sitesinin sahibi, bu site içinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve internet sitesi kullanım şartlarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
1.3 Bu internet sitesinde sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde internet sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım şartlarını kabul etmiş sayılmaktadır.
1.4 Kolay Tez iş bu Sözleşme içinde belirtilen şartları, kullanıcılarına herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak www.kolaytez.com internet sitesinde yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Kolay Tez tarafından iş bu Sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği, internet sitesi hizmetlerinden yararlanan ve internet sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
1.5 İş bu “İnternet Sitesi Kullanım Şartları”, 13/02/2017 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; internet sitesini kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İş bu “Site Kullanım Şartları” ayrıca, Kolay Tez hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü “Hizmet Sözleşmesi’nin de ayrılmaz bir parçasıdır.
2 Tanımlar
2.1 SİTE: Kolay Tez tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan www.kolaytez.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.
2.2 KULLANICI: Kolay Tez internet sitesine ve/veya Kolay Tez veri tabanına çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
2.3 LİNK: Kolay Tez internet sitesi üzerinden, Kolay Tez internet sitesi içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden Kolay Tez internet sitesine, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı (www.kolaytez.com).
2.4 İÇERİK: Kolay Tez internet sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.
2.5 Kolay Tez Ara Yüzü: Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Kolay Tez’ne ait olan tasarımlar içerisinde, Kolay Tez internet sitesi üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
2.6 Kolay Tez Veri Tabanı: Kolay Tez internet sitesi dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Kolay Tez’ne ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.
2.7 Kullanıcı Sözleşmesi: Kolay Tez dahilinde, Kolay Tez tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma şartlarını belirten; Kolay Tez ile kullanıcı arasındaki elektronik sözleşme. Kolay Tez, Kullanıcı Sözleşmesi’ni farklı kullanıcı ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle kullanıcının onayına sunabilir. Bu durumda kullanıcı; almak istediği hizmetlere göre, o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.
3 Kolay Tez Hizmetleri
3.1 Kolay Tez, Kullanıcıları için tez, ödev, proje, çeviri gibi çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri vermektedir
3.2 Kolay Tez, sadece uygun uzman olması durumunda gelen hizmet taleplerini yerine getirmektedir.
3.3 Kolay Tez tarafından verilen hizmetler, yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler, Kolay Tez tarafından sunulan temel hizmetler olup, bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma şartlarının değiştirilmesi tamamen Kolay Tez’nin yetkisi dahilindedir. Kolay Tez, bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.
4 Kolay Tez İnternet Sitesi Kullanımına İlişkin Şartlar ve Yükümlülükler
4.1 Kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Kolay Tez internet sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Kolay Tez internet sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
4.2 Kullanıcı, Kolay Tez internet sitesi dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Kolay Tez ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.3 Kolay Tez internet sitesi dahilinde, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; Kolay Tez’nin, iş birliği içinde bulunduğu kurumların, Kolay Tez çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.4 Kullanıcılar, Kolay Tez’ne Kolay Tez internet sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Kolay Tez, Kullanıcılar tarafından Kolay Tez’ne iletilen veya Kolay Tez internet sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
4.5 Kullanıcı, Kolay Tez internet sitesi dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Kolay Tez’nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.6 Kolay Tez, Kolay Tez internet sitesi dahilinde sunulan hizmetleri ve Kolay Tez internet sitesi dahilinde erişilen İçerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Kolay Tez, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
4.7 Kullanıcılar, Kolay Tez’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Kolay Tez tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Kolay Tez tarafından yapabilir. Kolay Tez tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği Kullanıcıya aittir.
4.8 Kullanıcılar, Kolay Tez internet sitesi dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca Kolay Tez’nin ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
4.9 Kolay Tez, Kolay Tez internet sitesi üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Hizmet Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Kolay Tez aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, Kolay Tez internet sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
4.10 Kolay Tez internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde Kolay Tez veri tabanından bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak Kolay Tez veri tabanından yoğun şekilde bilgi çeken kişiler hakkında, T.C.K. Mad. 243 (1) çerçevesinde bilişim sistemine hukuka aykırı giriş yapmış olduğu varsayılarak Kolay Tez tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.
4.11 Kolay Tez internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Kolay Tez’nin yazılı olarak izin verdiği kullanım şartları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; Kolay Tez’nin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.12 Kolay Tez internet sitesi üzerinden yayınlanan her türlü bilgilerin, belgelerin, Kolay Tez ara yüzünün, Kolay Tez’nin yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.
4.13 Kolay Tez internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü içeriğin, Kolay Tez’nin yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce Kolay Tez internet sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.
4.14 Kolay Tez internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve Kolay Tez’nin yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.
4.15 Kolay Tez veri tabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Kolay Tez’nin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
5 Kolay Tez Fikri Mülkiyet Hakları
5.1 Kolay Tez internet sitesi dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Kolay Tez internet sitesinin (sınırlı olmamak kaydıyla Kolay Tez veri tabanı, Kolay Tez ara yüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden Kolay Tez’nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) Kolay Tez’ne ait ve/veya Kolay Tez tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.
5.2 Kullanıcılar, Kolay Tez hizmetlerini, Kolay Tez bilgilerini ve Kolay Tez’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Kolay Tez’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İş bu “Site Kullanım Şartları” dahilinde Kolay Tez tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Kolay Tez’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. İş bu “Kolay Tez İnternet Kullanım Şartları” dahilinde Kolay Tez tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde Kolay Tez; Kolay Tez hizmetleri, Kolay Tez bilgileri, Kolay Tez telif haklarına tabi çalışmaları, Kolay Tez ticari markaları, Kolay Tez ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
6 Kolay Tez İnternet Sitesi Kullanım Şartlarında Değişiklikler
6.1 Herhangi bir zamanda Kolay Tez internet sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İş bu Kolay Tez İnternet Sitesi Kullanım Şartları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İş bu Kolay Tez İnternet Sitesi Kullanım Şartları, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
7 Mücbir Sebepler
7.1 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Kolay Tez, iş bu Kolay Tez İnternet Sitesi Kullanım Şartları, gizlilik politikası ve Hizmet Sözleşmesi’nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kolay Tez açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kolay Tez’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Kolay Tez’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, yangın, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.
8 Uygulanacak Hukuk ve Yetki
8.1 İş bu Kolay Tez İnternet Sitesi Kullanım Şartları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kolay Tez İnternet Sitesi Kullanım Şartları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde ………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9 Yürürlülük ve Kabul
9.1 İş bu Kolay Tez İnternet Sitesi Kullanım Şartları, Kolay Tez tarafından Kolay Tez internet sitesi içeresinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar, iş bu Sözleşme hükümlerini Kolay Tez internet sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Kolay Tez, dilediği zaman iş bu Sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Kolay Tez internet sitesi üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
10 İş bu Sözleşme bu madde ile birlikte 10 (on) maddeden ibarettir.