Hizmetlerimizden yararlanmadan önce aşağıdaki kuralları okuyup kabul etmeniz gerekmektedir.
Eğer herhangi bir Kolay Tez hizmetinden yararlanmak istemiyorsanız, bu sözleşmeyi kabul etmeyiniz.
ALINAN HİZMETİN YASAL OLMAYAN BİR AMAÇLA KULLANMANIN SORUMLULUĞU HİZMET ALAN KİŞİYE AİTTİR. BU DURUMDAN OLUŞABİLECEK OLUMSUZLUKLARDAN KOLAY TEZ SORUMLU DEĞİLDİR.
1 SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI
1.1 İş bu Sözleşme’nin konusu, müşterilerine yönelik olarak Kolay Tez tarafından, ilgili sitede mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İş bu Sözleşme’nin kapsamı, iş bu Sözleşme ve ekleri ile ilgili Site içerisinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin Kolay Tez tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Müşteri, iş bu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, İlgili Site içinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin Kolay Tez tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Müşteri, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2 TARAFLAR
2.1 İşbu Sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi olan Kolay Tez ile müşteri olan hizmet talebinde bulunan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda müşteri tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
3 TANIMLAR
3.1 SİTE: Kolay Tez adıyla www.kolaytez.com internet adresinde yayın yapan internet sitesi.
3.2 MÜŞTERİ: www.kolaytez.com internet adresinde yer alan “https://www.kolaytez.com/iletisim” formunu doldurmuş ve “Gönder” butonuna basarak ön sipariş verme sürecini tamamlamış veya info@kolaytez.com adreslerinden birine e-mail göndermek suretiyle hizmet talebinde bulunmuş kişi.
4 HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI
4.1 Müşteri, hizmetin yerine getirilmesi süresince ve sonrasında, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken iş bu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, iş bu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder. Kolay Tez den hizmet alabilmek için sipariş formunun eksiksiz doldurulması zorunludur. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu, hizmet isteğinde bulunan müşteri kayıtsız şartsız taahhüt eder. Yanlış, geçersiz veya güncel olmayan bilgilerden dolayı oluşacak her türlü maddi hatadan Kolay Tez sorumlu değildir. Müşteriler, ön sipariş verirken yürütülmesini istedikleri hizmet ile ilgili bilgileri ayrıntılı olarak sipariş formundaki “Eklemek İstedikleriniz” kısmında belirtmelidirler. Çalışma başladıktan sonra Kolay Tez ’ne iletilecek ilave bilgiler hem çalışmanın teslim süresini hem de çalışmanın maliyetini etkileyebilir. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve de maliyetine katlanır. Ayrıca, sonradan iletilen ilave isteklerin yürütülme kararı, Kolay Tez ’ne aittir.
4.2 Müşteriler, Kolay Tez tarafından gönderilen ara izlemeleri / revizyonları inceleyerek, varsa gerekli düzeltmeleri 2-7 gün içinde Kolay Tez ’ne iletmelidir. Bu süre, çalışmanın öncelik durumuna göre daha kısa da olabilir. Bu süre, müşteriye çeşitli yollardan bildirilir. Müşteri, bu süreyi takip etmekle sorumludur. Revizyon teslim tarihi, Kolay Tez ile iletişime geçilerek uzatılabilir, ancak bu nedenle çalışmanın teslim süresinde meydana gelecek aksamalardan Kolay Tez sorumlu değildir. Müşteri bu durumdan dolayı, tazminat talebinde bulunamaz, para iadesi yapılmaz.
4.3 Müşteri, teslim aldığı bitmiş hizmeti incelemeli ve varsa eksikleri Kolay Tez ’ne bildirmelidir. Bitmiş hizmet teslim edildikten sonra 7 iş gün içinde, herhangi bir düzeltme talebi gelmediği takdirde, çalışma hatasız teslim edilmiş sayılır. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve de ilave hizmet talebinde bulunamaz. Hizmetle ilgili 7 iş gününden sonra gelen ilave hizmet talebi, ücrete tabi olabilir. Bu konuda karar verici Kolay Tez ’dir.
4.4 Müşteri, kendine gönderilen ara izleme / revizyon çalışmalarını incelemek ve de bu çalışma hakkında Kolay Tez ’ne geri dönüş yapmak zorundadır. Çalışma sonunda yapılacak “kapsamlı düzeltmeler” çalışmanın içeriğini bozabilir, çalışmanın teslimini geciktirebilir. Bu konuda müşteri sorumlu taraftır. Bu nedenle oluşacak olumsuz durumlardan Kolay Tez sorumlu değildir. Bu konuda müşteri tazminat ve de para iadesi talebinde bulunamaz.
4.5 Kolay Tez , sadece müşterinin doldurduğu sipariş formundaki hizmet ve istekleri yerine getirmekle yükümlüdür. Yürütülen çalışma ile ilgili ekstra hizmetlerin ücretlendirilmesi Kolay Tez ’nin inisiyatifindedir. Müşteri bunu peşinen kabul eder.
4.6 Kolay Tez , uzmanların aşırı meşgul olması, konu ile ilgili uzmanın bulunamaması veya hizmetin istenilen teslim zamanında yetiştirilemeyecek olmasından dolayı bir siparişi yürütmeyi kabul etmeyebilir. Kolay Tez , müşterilerden gelen tüm hizmet taleplerini yerine getirmek zorunda değildir ve bunu garanti etmez.
4.7 Her Müşteri, Kolay Tez ’nde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kabul ve taahhüt etmektedir.
4.8 Kolay Tez , tüm müşterilerinin kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
4.9 Müşteri, Kolay Tez ’nden aldığı hizmet kapsamında yaptığı işlem ve eylemlerden doğacak hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
5 HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1 Müşteriler, Kolay Tez internet sitesinden hizmet almak için verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Kolay Tez ’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
5.2 Kolay Tez sisteminde problem oluşması (server sorunları, uzmanlarla ilgili sorunlar) halinde hizmetin Kolay Tez tarafından iptali durumunda kısmi ücret iadesi yapılabilir. Bu halde o ana kadar verilen hizmet ücreti Kolay Tez tarafından tespit edilip varsa kalan bakiye iade edilebilir. Bu konuda tespit ve karar verme yetkisi Kolay Tez ’ne aittir.
5.3 Kendi isteği ile bir hizmeti sonlandırmak isteyen müşteriye Kolay Tez tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında verilmiş hizmet ücreti hesaplanıp düşüldükten sonra kalan bakiye varsa para iadesi yapılabilir veya para iadesi yapılmayabilir. Müşteriye verilen hizmetin tüm ödemesi henüz alınmamışsa bu ücret kendisinden tahsil edildikten sonra hizmet sonlandırılır.
5.4 Müşteriler, Kolay Tez internet sitesinden hizmet almak için doldurdukları sipariş formundaki bilgileri esas alınarak istedikleri hizmetlerin yürütülmesini kabul eder. Sipariş formundaki bilgilerde değişiklik yapılması durumunda oluşacak ilave maliyetlerden, müşteri sorumludur. Kolay Tez , sadece bilgi formundaki bilgileri dikkate alır.
5.5 Müşteri, teslim edilmiş bölüm veya tamamlanmış bir çalışmada, eksiklik tespit ettiğinde (eksik çalışma, hatalı sonuçlar veya referanssız bilgi vb.) düzeltme talebinde bulunabilir. Müşteri kendine sunulan hizmette bir eksiklik olması durumunda sadece düzeltme hizmeti alacağını kabul eder. Bu gibi durumların oluşması durumunda müşteri, bu durumdan kaynaklanan problemlerden dolayı Kolay Tez ’nden herhangi bir ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz ve bunu peşinen kabul etmiş sayılır.
5.6 Müşteri, tamamlanmış bir çalışmayı sadece bilgi amaçlı kullanabilir. Hazırlanan bir çalışmanın müşteri tarafından; danışman-öğrenci, öğretmen-öğrenci yükümlülüklerine ilişkin olarak aynen veya değiştirerek kullanılması durumunda müşteri, doğabilecek sorumlulukları peşinen kabul eder.
6 KOLAY TEZ ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1 Kolay Tez , müşterilerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için müşterilerinin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda müşterilerinin kişisel bilgilerini kullanabilir.
6.2 Kolay Tez , her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ve de özel durumlar oluştuğunda müşteri siparişini iptal etme hakkına sahiptir. Müşteri iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, henüz bir hizmet verilmemişse Kolay Tez para iadesi yapar. İade yapılacaksa iade miktarı Kolay Tez tarafından belirlenir.
6.3 Kolay Tez internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Kolay Tez tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Müşteri, hiçbir şekilde Kolay Tez internet sitesinde yer alan bilgilerin ve / veya site hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kolay Tez hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve / veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve / veya site hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve / veya çıkarabilir. Kolay Tez internet sitesinin ve site hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almaya çalışmaktadır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
6.4 Kolay Tez , veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
6.5 Kolay Tez , sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.
6.6 Kolay Tez , sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, müşterilerine sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.
6.7 Kolay Tez internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve / veya site hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve / veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Kolay Tez , yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve / veya site hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.
6.8 Çalışmanın öğretmen-öğrenci ilişkilerinde aynen veya değiştirilerek kullanılması halinde doğabilecek sorumluluk tamamen müşteriye ait olup, bu konuda Kolay Tez herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7 HİZMETLERLE İLİŞKİN KURALLAR
7.1 Müşteri, Kolay Tez tarafından e-posta aracılığı ile istenen bilgileri (yürütülen hizmetle ilgili) en kısa sürede geri bildirmek zorundadır. Bu süre 3 günü aşmamalıdır. Bununla beraber, aciliyeti olan çalışmalarda bu süre daha kısa olabilir. Bu aciliyete Kolay Tez karar verir.
7.2 Müşteri, Kolay Tez ’nden gelecek e-posta ve diğer bilgilendirici mesajları izlemek, incelemek ve değerlendirerek Kolay Tez ’ne geri dönüş yapmak zorundadır. Kolay Tez ’nden gelecek bilgi e-posta ve mesajlarının müşteri tarafından takip edilmemesi sonucunda oluşacak problemlerden Kolay Tez sorumlu değildir. Müşteri, Kolay Tez ’nden gelecek hizmetle ilgili bilgi talebine en kısa zamanda (maksimum 3 gün) cevap vereceğini kabul eder.
7.3 Müşteriler ile iletişimde, Kolay Tez dışında kaynaklanacak iletişim problemlerinden (server problemleri, hatlarda meydana gelecek problemler, internet bağlantısında meydana gelecek aksaklıklar vb.) Kolay Tez sorumlu değildir.
7.4 Kolay Tez belli bir kalitede hizmet vermek için gerekli çalışmaları yapmakla birlikte, bunu kesin olarak garanti etmez. Bununla birlikte, Kolay Tez düzeltme hizmeti ve ücret iadesi ile müşteriyi bu tip problemlerden korur.
7.5 Kolay Tez , müşteri tarafından satın alınan hizmetle ilgili çeşitli zaman aralıklarıyla müşteriye izleme / revizyon çalışmaları gönderir. Müşteri, Kolay Tez tarafından yollanan bu revizyonları en geç 2-7 gün içerisinde cevaplamak zorundadır. Aksi takdirde hizmetin teslimiyle ilgili oluşacak problemlerden Kolay Tez sorumlu değildir. Revizyon süresi çalışmanın süresi ve kapsamı dikkate alınarak Kolay Tez tarafından belirlenir.
7.6 Hizmet talebinde bulunan müşteri belirli şartlarla hizmetten vazgeçme hakkına sahiptir. Bu konuda kısmi para iadesi belirli şartlara bağlıdır.
7.7 Müşteri, Kolay Tez uzmanının yaptığı hizmetin kalitesinden memnun olmaması durumunda veya istediği şartların yerine getirilmemesinden dolayı şikâyetçi olması durumunda, düzeltme talebinde bulunabilir. Düzeltme hizmeti Kolay Tez tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre yapılır. Düzeltme, hizmetin kalitesi ile ilgili problem incelendikten sonra, düzeltme için uygun bir neden bulunması durumunda yapılır. Keyfi memnuniyetsizlikler, düzeltme gereksinimini doğurmaz. Talep edilen düzeltme ek ücret alınmasını gerektiriyorsa ek ücret talebinde bulunulabilir. Ücretli düzeltme hizmeti Kolay Tez tarafından yapılacak inceleme sonrasında belirlenen miktar uyarınca yapılır.
7.8 Müşterinin talep etmesi durumunda satın alınan hizmet, tarayıcı ile taranarak ta müşteriye teslim edilebilir.
7.9 Eğer Kolay Tez , gerekli görmesi durumunda revizyon teslim tarihini, hizmet alan müşteriye en geç revizyon günü belirtmek şartıyla uzatabilir.
7.10 Müşteri, hizmet için ödeme yapmadan hizmetin yürütülmesine başlanmaz. Ödemelerin geciktirilmesinden kaynaklanacak teslim problemlerinden Kolay Tez sorumlu değildir. Müşteri, sipariş onaylandıktan sonra en geç 2-4 iş günü içinde hizmet bedelini ödemek zorundadır. Aksi takdirde, siparişin yürütülmesi iptal edilebilir.
7.11 Hizmetin teslim süresi (toplam hizmet süresi) için başlangıç noktası, ödemenin yapıldığı tarihtir. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve ödemeyi bu durumu göz önüne alarak yapar. Ödemenin müşteri tarafından geç yapılması ile teslim süresinde meydana gelecek değişiklikten ötürü oluşacak zarar ve gecikmelerden Kolay Tez sorumlu değildir.
7.12 Müşteriler, kendilerine Kolay Tez tarafından atanan uzmanlarla, sadece Kolay Tez onayı ile ve Kolay Tez sistemi içinde iletişim kurabilirler.
Müşteriler, herhangi bir şekilde Kolay Tez denetimi olmaksızın uzmanlarla görüşemezler, görüşme talebinde bulunamazlar. Eğer böyle bir durum tespit edilirse, Kolay Tez , müşteriyi 1 kez uyarır. Eğer 1 kez yapılan uyarıya rağmen müşteri, Kolay Tez tarafından atanan uzmanla Kolay Tez sistemi dışında iletişim kurmaya çalışıyorsa, çalışmanın iptali Kolay Tez ’nin inisiyatifindedir. Böyle bir durumun tespitinde para iadesi yapılmaz. Müşteri, Kolay Tez tarafından kendisine bir hizmeti yerine getirmesi için atanan uzmanla sadece Kolay Tez onayı sonrasında ve Kolay Tez sistemi içinde iletişim kuracağını peşinen kabul eder.
7.13 Müşteriler, uzmanlardan telefon numarası, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla ilgili bilgiler isteyemez veya uzmana kendi iletişim bilgilerini veremez. Böyle bir durumun tespitinde, müşterinin siparişi iptal edilir. Para iadesi Kolay Tez ’nin inisiyatifindedir.
8 ÜCRETLER ve ÖDEME
8.1 Bankalardan kaynaklanan teknik problemlerden dolayı, ücretlerle ilgili işlemlerde gecikme olabilir. Bu durumdan Kolay Tez sorumlu değildir.
8.2 Müşteri tarafından herhangi bir ödeme yapılmadan, hizmetin yürütülmesine başlanmaz. Bir hizmet talep edilip bu hizmetin ücretinin yatırılmasına kadar geçen süreden kaynaklanan problemlerden Kolay Tez sorumlu değildir. Müşterinin hizmet bedelini geç yatırması durumunda, hizmetin tesliminde yaşanacak problemlerden Kolay Tez sorumlu değildir.
8.3 Müşteri, hizmet talebinde bulunduktan sonra en geç 2-4 iş günü içinde hizmet bedelini ödemek zorundadır. Bununla birlikte, cuma günü hizmet talebinde bulunan müşteri, en geç pazartesi günü hizmet bedelini ödemek zorundadır. Aksi takdirde, müşteri tarafından istenilen hizmetin iptali Kolay Tez ’nin inisiyatifindedir. Bu şartlara uyulmadığı takdirde, hizmet tesliminde meydana gelecek problemlerden Kolay Tez sorumlu değildir.
8.4 Müşteriler, hizmetlerin karşılığını, parça-parça (taksitle) veya peşin olarak ödeyebilirler.
8.5 Kolay Tez , müşterilerine bazı şartlarla sipariş iptal ve para iade garantisi sunmaktadır. Para iadesi, müşteri tarafından bildirilen hesaba yapılır. Verilen hesap numarasından kaynaklanan maddi hatalardan (yanlış hesap numarası veya başkasının hesap numarası vb.) dolayı Kolay Tez sorumlu değildir. Bu durumda para iadesi yapılmaz veya para iadesi Kolay Tez ’nin inisiyatifindedir.
8.6 Çok nadir de olsa, herhangi bir nedenle, Kolay Tez sisteminde bir problem oluşması ve de çalışmaya devam edilemeyecek olunması durumunda ödediğiniz paranın Kolay Tez tarafından belirlenen miktarı tarafınıza iade edilecektir. Bu durumdan dolayı, müşteri herhangi bir maddi tazminat talebinde bulunamaz. Hatalı ücret yatırılması veya birden fazla ücret yatırılması durumunda müşteriler, Kolay Tez ’ne durumu açıklayan bir bilgi mesajı atabilirler. Bu durumda gerekli incelemenin yapılmasından sonra, uygun görülmesi durumunda para iadesi yapılabilir.
9 DİĞER HÜKÜMLER
9.1 Fikri Mülkiyet Hakları
9.2 Müşteriler, Kolay Tez ’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
9.2.1 Kolay Tez ; Kolay Tez Hizmetleri, Kolay Tez bilgileri, Kolay Tez telif haklarına tabi çalışmaları, Kolay Tez ticari markaları, Kolay Tez ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
9.3 Sözleşme Değişiklikleri
9.3.1 Kolay Tez , tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak iş bu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İş bu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
9.4 Mücbir Sebepler
9.4.1 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Kolay Tez ’nin iş bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kolay Tez için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kolay Tez ’nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Kolay Tez ’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın ilgili siteye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kolay Tez ’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve Kolay Tez ’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
9.5 Uygulanacak Hukuk ve Yetki
9.5.1 İş bu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve iş bu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır.
9.5.2 İş bu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Bursa Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9.6 Kolay Tez Kayıtlarının Geçerliliği
9.6.1 Müşteri, iş bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Kolay Tez ’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Kolay Tez ’ni yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7 Yürürlülük
9.7.1 İş bu Sözleşme, Müşterinin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
9.8 Sözleşmenin Feshi
9.8.1 Kolay Tez , müşterilerin iş bu Sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve müşteriler fesih sebebiyle Kolay Tez ’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
9.8.2 İş bu Sözleşme hizmet tamamlanıncaya kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, hizmetin teslim edilmesi veya Kolay Tez tarafından iptal edilmesi hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
Eğer hizmet almaktan vazgeçtiyseniz “https://www.kolaytez.com/iletisim” Formunu doldurmayınız.