Hizmetlerimiz

Doktora, bir lisans veya yüksek lisans programını bitirdikten sonra o bilim dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen bir derece veya basamaktır. Doktora eğitimi tezli yüksek lisansın ardından yapıldığında sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Bu unvanın uluslararası resmi tanımlama terimi ise “Ph.D.”dir.

Üniversiteyi bitirdikten sonra akademik kariyer yapmak isteyenler yüksek lisansını da tamamladıktan sonra Doktora Programı’na başvururlar. Ancak sadece lisans programını tamamlayanlar da başvuru yapabilirler. Buna, Bütünleşik Doktora Programı ya da Birleştirilmiş Doktora Programı denir.

Doktora Tezi Nasıl Hazırlanır ve Yazılır

Doktora Tezi Hazırlama:

Doktora, ileri düzey araştırma becerilerinin kazanılmasını hedefleyen bir eğitim sürecidir.

Hedef problem doğrultusunda planlama, geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde profesyonellik kazanılan bir süreçtir.

 • Çözümlenememiş sorunlara orijinal çözümler sunmak,
 • Alanda uygulaması yapılmamış bir teorinin uygulamasını yaparak geçerliğini test etmek,
 • Herkes tarafından kabul görmüş bir teorinin zayıflıklarını keşfederek alanda tekrar sorgulanmasını sağlamak,
 • Yeni ölçme ve değerlendirme araçları geliştirmek,
 • Çığır açacak bir keşifte bulunmak,
 • Yeni bir alanın oluşmasına öncülük etmek,
 • Gerçek anlamda araştırma yapmayı öğrenmek.

 Yazım Aşamaları:

 • Tez konusuna karar verme,
 • Etkili bir planlama/ zaman çizelgesi oluşturma,
 • Tez taslağının oluşturulması,
 • Kaynak araştırma ve bulunan kaynaklarda ilgili bölümleri okuma,
 • Her aşamada eleştirel yaklaşım sergileme,
 • Sürece hakimiyet,
 • Pozitif düşünce ve inanç.

Nasıl Sipariş Verebilirim?

Doktora Tezi hazırlama konusunda akademik kadromuzdaki uzmanlarımızdan danışmanlık almak için, çalışmanızla ilgili gerekli bilgileri sitemizin ana sayfasında yer alan “İletişim” formunu doldurup göndermeniz durumunda size en kısa zamanda dönüş sağlanıp detaylı bilgi verilecektir.