Hizmetlerimiz

Bilimsel Araştırma Projelerinize Danışmanlık Yapıyoruz

BAP Nedir?

Kısa adıyla BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri), yükseköğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu uygulama YÖK’ün 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe aldığı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir. Üniversitelerdeki tüm öğretim elemanları BAP Komisyonuna başvurarak bilimsel araştırmaları için kaynak alabilirler.

Ne zaman başvurulur?

BAP desteği almak üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebileceği gibi genellikle 15 Mart/15 Nisan ile 15 Eylül/15 Ekim tarihleri arasında yılda 2 defa başvuru yapılabilir.

Nasıl başvurulur?

Başvurular online olarak üniversitelerin internet adresleri üzerinden web mail kullanıcı ismi ve şifreniz ile yapılmaktadır.

Nereden daha fazla bilgi alabilirim?

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik için http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23065&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=bilimsel%20ara%C5%9Ft%C4%B1rma

Ne öneririz?

BAP özellikle ilk kez proje önerisi hazırlayanlar ve bir alt yapı kurmayı gerektiren projeler için başvurulabilecek en iyi seçenektir. Ayrıca proje önerinizi hazırlarken değerlendirme ölçütlerini göz önünde bulundurmak, projenin kabul edilme olasılığını arttırabilir.

Nasıl Danışmanlık alabilirim?

Üniversitelerin bilimsel araştırma projeleri biriminden onay ve destek alınarak öğretim görevlilerince yapılan anket-araştırma çalışmalarına destek veriyoruz.

BAP projelerinde konular çok spesifik olduğundan, örneklem seçiminde ve analiz safhasında özellikle çok titiz olunmalıdır. Proje sahibi öğretim görevlileri ile işin başından sonuna kadar her aşamasında sıkı bir iletişim içerisinde olunmalıdır.

Bugüne kadar sayısız BAP projesine bilimsel ve etik değerlere bağlı kalarak en iyi desteği vermeye çalıştık. Kurucularımızın istatistikçi olması nedeniyle BAP projelerine destek kurumumuzun hedef ve politikaları arasında yer almaktadır.