Hizmetlerimiz

Kolay Tez olarak anketlerinizi raporlayabiliriz.

 • Anket Hazırlama,
 • Saha Araştırması,
 • Veri Girişi,
 • Online Anket Hazırlama & Uygulama,
 • İstatistiksel Veri Analizi,
 • Pasta Grafikleri,
 • Bar Chartlar,
 • Yatay Bar Grafikleri,
 • Çapraz Tablolar,
 • Likert Ölçekli Sorular İçin Derecelendirme Grafikleri,
 • Radar Rating Grafiği,
 • SPSS’e Direk Aktarılabilen Veri Formatı,
 • Excel’de Raporlamak İçin CSV Formatı,